انتخاب هلدینگ رادنیرو به عنوان کمیته برتر و برگزیده حفاظت فنی و بهداشت کار شهرستان کرمان د...

انتخاب هلدینگ رادنیرو به عنوان کمیته برتر و برگزیده حفاظت فنی و بهداشت کار شهرستان کرمان در سال ١۴٠٢

 

صبح امروز مراسم تجلیل از کمیته های برتر حفاظت فنی و بهداشت کار شهرستان کرمان با حضور مهندس مصباح مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان، مهندس مرادی مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان، دکتر هادی زاده مدیر HSES شرکت جهادنصر کرمان و جمعی از مدیران شهرستان در سالن اجتماعات کارخانه سیمان کرمان برگزار شد.

 

در این مراسم از هلدینگ رادنیرو به عنوان کمیته برتر و برگزیده شهرستان به منظور حفاظت و صیانت از نیروی انسانی، به عنوان رکن اصلی تولید و نیز ایمن سازی، کاهش خطرات و حوادث ناشی از کار، تقدیر به عمل آمد.