تجلیل از شرکت رادنیرو به عنوان واحد نمونه صنعتی برتر استان در همایش بزرگداشت روز صنعت و ...

⭕ تجلیل از شرکت رادنیرو به عنوان واحد نمونه صنعتی برتر استان در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن

 

🔷 انتخاب شرکت طرحهای صنعتی رادنیروی کرمان به عنوان طرح نمونه صنعتی استان کرمان در سال ۱۴۰۱ در همایش بزرگداشت روز صنعت و معدن سال ١۴٠٢ را تبریک و تهنیت عرض می نماییم.