بازدید معاون وزیر صمت از شهرک صنعتی ایثار نصر کرمان صبح امروز جناب آقای مقیمی معاون وز...

بازدید معاون وزیر صمت از شهرک صنعتی ایثار نصر کرمان

 

صبح امروز جناب آقای مقیمی معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک شهرک های صنعتی، آقای حسن پور نماینده منتخب مجلس مردم کرمان، دکتر میجانی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان به همراه مدیران خود از شهرک صنعتی ایثار نصر کرمان بازدید به عمل آوردند.

 

همچنین پس از بازدید از خطوط تولید کارخانه کنتور برق و گاز، جناب حاج آقا حسن زاده مدیرعامل شرکت جهاد نصر کرمان، مهندس فضلعلی مدیر فنی و پشتیبانی شرکت رادنیرو و مهندس توکلی مدیرعامل شرکت پویا انرژی نوین کرمان گزارشی درباره فعالیت های متعدد شرکت رادنیرو در بخش تولید ارائه نمودند و طرفین در خصوص توسعه شهرک صنعتی و توانمندی های بخش تولید به تبادل نظر پرداختند.