رکورد روزانه لوله گذاری در پروژه خط انتقال گاز ٢۴ اینچ گل‌گهر   کارفرما: شرکت صنعتی...

⭕ رکورد روزانه لوله گذاری در پروژه خط انتقال گاز ٢۴ اینچ گل‌گهر

 

🔶 کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر سیرجان

 

🔷 با همت و تلاش پرسنل رادنیرو در پروژه مذکور ٨ کیلومتر لوله گذاری در یک روز انجام گردید که رکوردی مثال زدنی در این پروژه محسوب می شود.

 

🔷 لازم بذکر است تاکنون ۴٠ کیلومتر از ۴۴ کیلومتر پروژه لوله گذاری شده است.