بازرگانی

بازرگانی

بخش بازرگانی با هدف اولیه تامین کالا و تجهیزات پروژه‌های در حال انجام شرکت شروع به کار کرد و در حال بازارسازی برای واردات و تامین تجهیزات برای دیگر شرکت‌های گروه می‌باشد. گام اولیه در این بخش توسعه صادرات محصولات ایرانی به عراق و واردات تجهیزات مورد نظر به کشور است که مراحل اولیه آن انجام شده است.