منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی نقشی است که در هر سازمانی که بیش از یک نفر عضو داشته باشد معنا دارد. واحد مدیریت منابع انسانی، از میان وظایف مختلف مدیریتی، مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و خط مشی‌های مربوط به کارکنان سازمان را بر عهده دارد. به طور دقیق‌تر؛ جذب همکاران جدید، آموزش همکاران، ارزیابی عملکرد کارکنان و پاداش دادن به آنها و به طور خلاصه ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان بر عهده بخش منابع انسانی هر سازمان است.

شرکت طرح‌های صنعتی رادنیروی کرمان با دارا بودن 645 نفر پرسنل مجرب و متخصص در راستای توسعه و پیشرفت این مجموعه گام برداشته است.