نیروگاه خورشیدی

نیروگاه خورشیدی

با توجه به نیاز روز افزون به مصرف انرژی و کاهش منابع انرژی فسیلی، ضرورت حفظ محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیت‌های برق‌رسانی و تأمین سوخت برای نقاط و روستاهای دور افتاده استفاده از انرژی‌های نو همچون باد، خورشید، هیدروژن، زیست توده، زمین گرمایی می‌تواند جایگاه ویژه‌ای داشته باشد. با توجه به این‌گونه گرایش‌های اساسی و فزاینده در زمینه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های مربوط در کشورهای صنعتی و درحال توسعه در ایران نیز لازم است راهبردها و برنامه‌های زیر بنایی و اصولی تدوین شود. با درنظر گرفتن موقعیت جغرافیایی ایران و پتانسیل موجود در کشور، انرژی خورشید یکی از بهترین منابع انرژی برای آینده و جاگزین مناسب سوخت‌های فسیلی است.

از این رو فعالیت‌های خورشیدی یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و درآمدزایی است، که این امر مستلزم مطالعه و ارزیابی دقیق از شرایط و امکانات موجود در این عرصه است. از این رو شرکت طرح‌های صنعتی راد نیروی کرمان اقدام به احداث نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت‌های مختلف متصل و جدا از شبکه کرده است و در حال مطالعه و راه‌اندازی نیروگاه‌های برقابی کوچگ در نقاط مختلف کشور است. از جمله فعالیت‌های انجام گرفته در این بخش طراحی، تامین لوازم، احداث و بهره‌برداری از نیروگاه 100 کیلوواتی خورشیدی در باغین است.